Μέγεθος γραμματοσειράς:

Αναγνωσιμότητα:

Πλάτος διάταξης:

Οικοδομική ξυλεία

Η οικοδομική ξυλεία εισάγεται από Σουηδία , Αυστρία , Φιλανδία, Ρουμανία. Διαθέτουμε:

 • Λατάκια Αυστρίας ξηραντηρίου τετράσχηστα 75Χ75Χ3000,4000
 • Λατάκια Σουηδίας ξηραντηρίου κορμάκι 75Χ75Χ3000-4800
 • Τάβλες ελάτης Σουηδίας 22Χ100Χ2700-5400
 • Τάβλες ελάτης Αυστρίας 22Χ100Χ3000,4000
 • Μαδέρια Αυστρίας ξηραντηρίου 48Χ250-300Χ3000-4000
 • Μπετοφίλμ Φιλανδίας WISA 250X125X18-21mm
 • Μπετοφίλμ Ρουμανίας ROMPLY 250X125X18-21mm
 • Κόντρα Πλακέ εισαγωγής 250X125X4,6,8,10,12,15,18,20mm
 • H20 DOKA
 • P2200564Δημούλας Μ.Ε.Π.Ε. Οικοδομική ξυλεία, Ξύλινα δάπεδα, Σκεποξυλεία, Θερμοπρόσοψη
 • P2200568Δημούλας Μ.Ε.Π.Ε. Οικοδομική ξυλεία, Ξύλινα δάπεδα, Σκεποξυλεία, Θερμοπρόσοψη
 • P2200575Δημούλας Μ.Ε.Π.Ε. Οικοδομική ξυλεία, Ξύλινα δάπεδα, Σκεποξυλεία, Θερμοπρόσοψη
 • P2200576Δημούλας Μ.Ε.Π.Ε. Οικοδομική ξυλεία, Ξύλινα δάπεδα, Σκεποξυλεία, Θερμοπρόσοψη