Μέγεθος γραμματοσειράς:

Αναγνωσιμότητα:

Πλάτος διάταξης: