Μέγεθος γραμματοσειράς:

Αναγνωσιμότητα:

Πλάτος διάταξης:

Σύνθετη ξυλεία

Η σύνθετη ξυλεία παράγεται από ξυλεία ξηραντηρίου με υγρασία 12%-14% αφού πριν, με κατάλληλη επεξεργασία, έχουν αφαιρεθεί δυσμορφίες όπως μεγάλοι ρόζοι, κυανώσεις ή θύλακες των ξύλων.Τα κομμάτια του ξύλου συρράβονται κατά μήκος σε μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας (γραμμή finger joint) και συγκολλούνται ανά δυο (δικολλητά) ή περισσότερα (πολυκολλητά) σε πρέσα υψηλής πίεσης αφού πριν γίνει η επάλειψη τους με κόλλα εξαιρετικής αντοχής.

Το αποτέλεσμα της παραπάνω επεξεργασίας είναι να δημιουργούνται δοκοί μήκους εως 12 μέτρα με μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις.

Η χρήση της σύνθετης ξυλείας μας δίνει την δυνατότητα κάλυψης μεγάλων ανοιγμάτων χωρίς πολλά υποστυλώματα, με ασφάλεια (Σοφίτες, κιόσκια, πέργκολες κ.α.).

Η εταιρεία μας διαθέτει γραμμή παραγωγής σύνθετης ξυλείας και λειτουργεί σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008

  • Image_4Δημούλας Μ.Ε.Π.Ε.: Οικοδομική ξυλεία, Ξύλινα δάπεδα, Σκεποξυλεία, Θερμοπρόσοψη
  • Image_5Δημούλας Μ.Ε.Π.Ε.: Οικοδομική ξυλεία, Ξύλινα δάπεδα, Σκεποξυλεία, Θερμοπρόσοψη
  • Image_6Δημούλας Μ.Ε.Π.Ε.: Οικοδομική ξυλεία, Ξύλινα δάπεδα, Σκεποξυλεία, Θερμοπρόσοψη
  • Image_7Δημούλας Μ.Ε.Π.Ε.: Οικοδομική ξυλεία, Ξύλινα δάπεδα, Σκεποξυλεία, Θερμοπρόσοψη