Μέγεθος γραμματοσειράς:

Αναγνωσιμότητα:

Πλάτος διάταξης:

Ξυλεία Στέγης Σκεπόξυλα καδρόνια

Ξυλεία Στέγης Ελάτης πριστή. Η ξυλεία στέγης εισάγεται κυρίως από Σλοβακία, Αυστρία.Οι βασικές διατομές αυτής είναι :

  • ΣΚΕΠΟΞΥΛΑ : 6Χ12, 7Χ14, 8Χ15 σε μήκη από 4.00m εως 10.00m
  • ΚΑΔΡΟΝΙΑ : 4Χ5 , 4Χ6 , 5Χ8 , 5Χ10 , 6Χ6 σε μήκη 4.00m – 5.00m – 6.00 m
  • ΠΕΤΣΩΜΑ : σε διάφορα πάχη 12mm,15mm,18mm,20mm κτλ.
  • image1wooden_roofΔημούλας Μ.Ε.Π.Ε.: Οικοδομική ξυλεία, Ξύλινα δάπεδα, Σκεποξυλεία, Θερμοπρόσοψη
  • image2wooden_roofΔημούλας Μ.Ε.Π.Ε.: Οικοδομική ξυλεία, Ξύλινα δάπεδα, Σκεποξυλεία, Θερμοπρόσοψη
  • image3wooden_roofΔημούλας Μ.Ε.Π.Ε.: Οικοδομική ξυλεία, Ξύλινα δάπεδα, Σκεποξυλεία, Θερμοπρόσοψη
  • image4wooden_roofΔημούλας Μ.Ε.Π.Ε.: Οικοδομική ξυλεία, Ξύλινα δάπεδα, Σκεποξυλεία, Θερμοπρόσοψη