Μέγεθος γραμματοσειράς:

Αναγνωσιμότητα:

Πλάτος διάταξης:

Εμποτισμός ξυλείας

Το ξύλο αποτελεί ένα φυσικό υλικό το οποίο μπορεί να προσβληθεί εύκολα από βακτηρίδια και μικροοργανισμούς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση φθορά του ξύλου καθώς και την απώλεια των μηχανικών του ιδιοτήτων.

Ο εμποτισμός εξαλείφει τον παραπάνω κίνδυνο και δίνει περισσότερο χρόνο ζωής στο ξύλο. Για παράδειγμα μια στέγη από ξύλο έχει μια φυσιολογική διάρκεια ζωής 30 χρόνια εφόσον η ξυλεία που χρησιμοποιήσαμε ήταν χωρίς προσβολές και χωρίς εμποτισμό . Η ίδια στέγη κατασκευασμένη με το ίδιο ξύλο αλλά εμποτισμένη έχει 5πλάσιο χρόνο ζωής.

Η εμποτισμένη ξυλεία ενδείκνυται για κατασκευές ξύλου, οι οποίες έρχονται σε άμεση επαφή με το χώμα και το νερό και οι κατασκευές που κινδυνεύουν από έντομα. Τέτοιες κατασκευές είναι οι στέγες σπιτιών και βιομηχανικών χώρων, καδρόνια πατωμάτων οι περιφράξεις, οι πέργκολες, οι ξύλινες στέγες, οι σκελετοί των ξύλινων κτιρίων θεμελιώσεις ξύλινων σπιτιών κ.α.

Εμποτισμός Εμποτισμένη ξυλεία

 

Η επιχείρηση μας διαθέτει εμβαπτιστικό μηχάνημα και χρησιμοποιεί πιστοποιημένα υλικά εμποτισμού ώστε να επιτυγχάνεται ο σωστός εμποτισμός τις ξυλείας.